Uudised

Otsime puhastusteenindajat!

Kasuks tulevad:
– eelnev töökogemus
– vajalikud oskused ja teadmised
– läbitud koolituse ja omandatud kutsestandard
– algatus- ja vastutusvõime
– ausus, usaldusväärsus ja sõbralikkus
– hea töötahe
– iseseisvus oma töö planeerimisel

Tööle asumine august 2023. a.

Palun saada meile oma sooviavaldus koos lühikese
elulookirjeldusega hiljemalt 16. juuliks 2023,
aadressile info@tapamkk.ee. Olemasolul
lisa kirjale ka kutsestandardit
tõendava dokumendi koopia.

Täiendav info telefonil 53038946