Maja ajaloost

 

Meie praeguse koolimaja asemel, just nimelt asemel, sest algne hoone hävis täielikult tules, asus Tartu Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Tapa osakonna algkool. Kuna juba alates teisest õppeaastast õpilaste arv kasvas ja ajutise pinna rentijad keeldusid edaspidi koolile ruume rentimast, tekkis vajadus oma koolihoone järele.
1907. aastal, 19. veebruaril toimunud TENKS Tapa osakonna peakoosolekul, kus otsustati, et selts ehitab ise omale maja. Valiti 9-liikmeline komisjon, kes kuluarve kokku seadis ja materjali muretsema hakkas. Maa maaja ehituseks oli lubanud kinkida Moe mõisnik Jakob Kurberg oma Moe mõisa alla kuuluvast maast.
Alustati raha kogumist koolimaja ehituseks. Selleks korraldas selts üsna tihti pidusid „Harmonie“ saalis. Teisi pidusaale Tapal sel ajal veel ei olnud. Seal oli aga alkoholi müügi punkt ja seda võis sealt osta nii palju kui süda himustas. Sellest oli kohati rohkem pahandust kui kasu, aga raha selliste pidudega siiski koguti.
17. septembril 1907. aastal oli Moe mõisa omaniku Jakob Kurbergi poolt seltsile kingitud maatüki välja mõõtmine, mille suurus oli 507 ruutsülda. Juhtus aga nii, et Jakob Kurberg suri 2. aprillil 1907. aastal ja kingitud maa leping oli veel sõlmimata. Lepingu sõlmisid Jakob Kurbergi pärijad.
11. veebruaril 1909. aastal kuulutati välja uue puust koolimaja ehitamine ja hakati otsima ehitajat. Kooli avamispäevaks, 3. jaanuariks 1910. aastal, olid valmis sisemised tööd 1. korrusel. Maja II korrus ja välimised tööd lõpetada hiljem.
20. augustil 1924. aastal põles TENKS koolimaja maani maha. Tulle jäi kogu kooli varandus, kaks raamatukogu – rahvaraamatukogu ja õpilaste raamatukogu, milledes oli umbes 1400 köidet raamatuid. Ära põles kogu kooli mööbel, õppevahendid, õpilaste koori keelpillid ja palju palju muud. Päästa suudeti vaid üks vanapoolne klaver. Koolimajas oli parasjagu remont olnud ja arvati, et tuli läks lahti höövellaastudest, milledega ruumide koristamisel ahjusid köeti. Ilmselt oli ahjust lennanud säde põrandale ja tuli võttis niivõrd kiiresti hoogu, et vaid mõne minutiga oli kogu maja leekides.
30. jaanuaril 1927. aastal avas selts pidulikult oma uue maja, mille ta nimetas nüüd Tapa Seltsimajaks. Just selle samas hoones, kus vahepeal on olnud linnavalitsus, raamatukogud, erinevad seltsid jne. on alates 1960. a meie armas koolimaja.