Õppetöö

Tapa Muusika- ja Kunstikoolis toimub õppetöö kahes suunas – muusikaosakonnas ja kunstiosakonnas.

Muusikaosakonnas toimuvad nii grupi- kui ka individuaaltunnid. Paindlikumaks õppetööks on meil mitu õppesuunda.
Põhiõppe õppesuunal toimub kõikidel kaks eriala- ja kaks solfedžotundi nädalas. 5. klassis lisandub muusikalugu. Alates 4. klassist saab õpetja soovitusel jätkata õpinguid kas põhiõppes või huviõppes. Viimane on oma programmilt lihtsam ning valida saab kas ühe või kahe erialatunni vahel nädalas, millele lisandub ka solfedžo ning 5. klassis muusikalugu. Õppesuundade vahel saab liikuda ka hiljem (5., 6. või 7. kl). Neile kahele õppsuunale lisaks on veel ka vabaõppe õppsuund. Sellel suunal toimuvad vaid pillitunnid üks kord nädalas. Neljandas klassis saab valida endale lisapilliks meelepäraseima koolis õpetatava pilli. Muusikaosakonnas on vabade kohtade olemasolul võimalus õppida ka täiskasvanutel. Õppetöö kestab 7. aastat, kuid võimalus on jääda õppima lisa-aastateks.

Kunstiosakonnas toimuvad tunnid kolmes vanuserühmas. Noorem vanuserühm (1.-3. klass), keskmine vanuserühm (4.-6. klass) ja vanem vanuserühm (7.-12. klass). Tunnid toimuvad kaks korda nädalas, noorematel kaks korda 60 minutit ja vanematel 2 korda 90 minutit . Vajadusel saab valida ka üks kord nädalas toimumise programmi.