Meie koolist

 

Tapa (Laste-)Muusikakool alustas tööd 1957. aasta sügisel. Sellele oli eelnenud ettevalmistav periood. 1956. aasta oktoobrist alates korraldati Tapa rajooni kultuurimaja juures muusikakursused, kus lastele õpetati klaverimängu ja solfedžot.
27. augustil 1957. aastal toimus Tapa Lastemuusikakooli esimene õppenõukogu. Seda juhatas Tallinna muusikakooli lõpetanud ja Tapale tööle suunatud Ilmar Mägi, kellest sai Tapa Lastemuusikakooli direktor kahekümne kaheks aastaks. Esimesteks õpetajateks olid muusikakursustel töötanud Leida Viiralt, Mia Kroon ja Arsi Aarma. Õpetama hakati klaveri- ja viiulimängu. Õige pea lisandusid akordioni-, puhkpilli- ja tšelloõpetus. Esimestel õppeaastatel olid klassiruumid Tapa algkooli majas. 1960. aastast alates on kool töötanud vanas kultuurimajas õppetööks kohandatud ruumides. 2000. aasta sügiseni töötas samas majas ka Tapa linnaraamatukogu.
1979-2007 juhatas kooli Peeter Kald
1991. aastast on muusikakool Tapa Vallavalitsuse munitsipaalasutus
2007. aastast on kooli direktor Ilmar Kald
2013. aastal kolis endistest raamatukogu ruumidest välja Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing
2013-2014 algasid vabanenud ruumides ettevalmistused kunstiosakonna avamiseks
2015. aasta 1. augustist alates kannab kool uut nime Tapa Muusika- ja Kunstikool
2015. aasta 1. septembrist alustas tööd kunstiosakond
2017. aastal toimus remont 2. korruse klassiruumides.
2018. aastal oleme suure remondi ootuses! Kahjuks jäi see remont ära
2020. aastal toimus plaanitud remont väiksemas mahus. Koolimaja sai uue katuse. Juurde ehitati üks klassiruum ja õpetajate tuba sai väikse laienduse juurde.

Hoone 1930. aastatel, kui siin asus Tapa linnavalitsus.
Tapa Muusikakooli hoone 2002. aasta jaanuaris.
Tapa Muusikakooli hoone täna.