Vastuvõtt

Muusikaosakonda vastuvõtt toimub musikaalsuskatsete alusel, kus vastuvõtukomisjon hindab muusikalist kuulmist, mälu, viisipidamist ja rütmitunnet.
Palume katsele tulles valmistada ette lihtne ilma saateta lastelaul, mida oled laulnud näiteks kooli laulutunnis.
Vastuvõtu aluseks on komisjoni poolt tehtud ettepanek, mille kinnitab direktor.
Vastuvõtt toimub lapsevanema avalduse ja üldise pingerea alusel. Punktitabeleid vastuvõtukomisjon ei avalikusta.
Pilli määramise aluseks on sisseastumiskatsete tulemused, kooli astuja soov ja kooli võimalused.

K
atsed muusikaosakonda astumiseks toimuvad:
05.06.24 kl 17  Tapal
06.06.24 kl 17  Tamsalus (kultuurimajas)

Kunstiosakonda vastuvõtt toimub 5.-6. juunil 2024.
Sisseastumisel tutvume läbi kunstiliste tegevuste lapse oskustega, vestleme lapsevanemaga ja tutvustame koolis õppimise võimalusi.
Hindame lapse tahet ja valmisolekut kunstiosakonnas õppida.
Vastuvõtu aluseks on kunstiõpetajatest moodustatud komisjoni ettepanek, mille kinnitab direktor.


PALUME KATSETELE TULLA KOOS VANEMAGA!

Enne katsetele tulemist palume aegsasti täita avaldus ja saata see digitaalselt allkirjastatult aadressile anni@tapamkk.ee
Avalduse blanketi leiab siit.
Peale avalduse esitamist võetakse teiega ühendust ja lepitakse kokku täpne katsetele tulemise aeg.
Rohkem lisainfot katsete kohta saab anni@tapamkk.ee või helistades telefonil 53733465.