Vastuvõtt

Muusikaosakonda vastuvõtt toimub musikaalsuskatsete alusel, kus vastuvõtukomisjon hindab muusikalist kuulmist, mälu, viisipidamist ja rütmitunnet.

Katsed muusikaosakonda astumiseks toimuvad:
14.06.23 kl 17:00 Tapal
15.06.23 kl 17:00 Tamsalus (kultuurimajas)

Palume katsele tulles valmistada ette lihtne ilma saateta lastelaul, mida oled laulnud näiteks kooli laulutunnis.
Vastuvõtu aluseks on komisjoni poolt tehtud ettepanek, mille kinnitab direktor.
Vastuvõtt toimub lapsevanema avalduse ja üldise pingerea alusel. Punktitabeleid vastuvõtukomisjon ei avalikusta.
Pilli määramise aluseks on sisseastumiskatsete tulemused, kooli astuja soov ja kooli võimalused.

Kunstiosakonda toimub vastuvõtt avalduse esitamise ja lapsega koos vestlusele tulemise alusel 6.-7. juunil 2023. Palume eelnevalt registreerida!

Info ja katsetele registreerimine tel. 53733465 või e-posti teel anni@tapamkk.ee
PALUME KATSETELE TULLA KOOS VANEMAGA!

 

Avalduse kooli astumiseks saab teha siin

Avalduse esitamiseks tuleb tapa.ee lehel sisse logida!


Rohkem lisainfot katsete kohta saab info@tapamkk.ee või helistades 3220488