Dokumendid

Tapa Muusika- ja Kunstikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus alates 18.12.2019 loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saata e-posti aadressile info@tapamkk.ee.

Kooli dokumendiregistrit peetakse Tapa Vallavalitsuse dokumendiregistris Delta tähisega TMKK.

 

SISENE DOKUMENDIREGISTRISSE SIIT

Küsimuste korral palume pöörduda telefonil 322 0488 või e-posti aadressil info@tapamkk.ee

 

Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse ja maksmise kord

Tapa Muusika- ja Kunstikooli kodukord

Tapa Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus

Taotlus huvikooli õppetasust vabastamiseks

Tapa Muusika- ja Kunstikooli arengukava 2020-2025

Tapa Muusika- ja Kunstikooli muusikaosakonna hindamisjuhend

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppekavad

Kunstiosakonna õppevahendite eest tasumise kord

Muusikaosakonna tundide jaotus

Tapa Muusika- ja Kunstikooli teenuste hinnakiri

Koolist lahkumise avalduse näidis