Uudised

Otsime klaveriõpetajat!

Kasuks tulevad:
– eelnev töökogemus laste ja noortega
– loov lähenemine ja uudsed meetodid pilliõppes
– kõrgharidus
– kontsertmeistrikogemus
– oskus õpetada klaverisaadet tähemärkide järgi
– improvisatsioonioskus

Töökoormus eeldaks ideaalis tunde vähemalt 3 päeval nädalas.
Tööle asumine 1. september 2023. a.

Palun saada meile oma sooviavaldus koos lühikese
elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi
koopiaga hiljemalt 16. juuliks 2023,
aadressile info@tapamkk.ee

Täiendav info
telefonil 53038946