Uudised

Lugupeetud lapsevanemad!

Tasapisi hakkavad tunnid paika saama, kuid palume veel natuke kannatust, eriti just muusikaosakonna rühmatundidega.
Kuna uut rahvast on üsna palju ning osad muudatused puututavad ka teisi, siis jagan siin natuke infot õppetasu, pillirenti ja õppevahendite raha kohta.

1. septembrist lõppeb ära õppetasu vabastus alates kolmandast lapsest. See on asendunud õppetasu soodustusega, millega on kõigil võimalus tutvuda siin:
https://www.tapa.ee/et/huvikooli-oppetasu-suurus-ja-soodustuse-andmine
Kuna antud soodustust annab vallavalitsus, siis selleks tuleb hiljemalt 15. septembriks esitada valda avaldus. Juhised ja avaldusevorm on leitav samalt lingilt.
Kaugemalt käijatel on võimalus küsida toetust sõidukulude katteks. Info leitav siit:
https://www.tapa.ee/et/soidukulud
Avaldus jällegi valda.
Pered, kellel on raskusi õppetasu maksmisega, saavad küsida vallalt toetust. Avalduse esitamise tähtaeg on 10. september.
https://www.tapa.ee/et/kohamaks
Kuna valda laekunud taotluste läbivaatamine võtab pisut aega ning info soodustuste saajate kohta võib meieni jõuda hiljem, kui raamatupidaja saadab esimese kuu arve, siis palun avalduste esitajatel arve tasumisega oodata.

Õppetasu arve esitatakse teenuse osutamise järgselt. See tähendab, et septembri kuu arve tuleb oktoobris. Õppeperiood kestab 9 kuud, vaatamata sellele, et vahest toimuvad viimased tunnid (puudutud tunnid, õpilüngad jms) ja üritused veel ka juunis. Seega jõuab mai kuu arve teieni juunis.
Õpilased, kes kasutavad kooli pilli, tasuvad pillirenti. Selleks sõlmime lapsevanemaga rendilepingu. Erinevalt õppetasust tuleb pillirenti tasuda aastaringselt.
Palume arvete maksmisel hoida kinni maksekuupäevast! Kui teil tekib ajutisi probleeme arvete tasumisega, siis võtke palun julgesti minuga ühendust ja mõtlema koos välja, kuidas saame olukorra lahendada.

Muusikaosakonna 1.-5. klassi õpilased saavad solfi töövihikud. Nende eest kogume raha solfiõpetaja kätte. Maksumus veel täpsustub ja infot jagab juba õpetaja ise.
Kunstiosakonnas on ühekordne õppevahendite raha 20 € kogu õppeaasta kohta. Raha tuleb tuua septembri kuu jooksul õpetaja kätte. See loob võimaluse, kus õpilane ei pea ise tundi midagi kaasa võtma. Loodud kunstiteosed saab iga õpilane õppeaasta lõpus endale.

Septembri lõpus toimuvad lastevanemate koosolekud Tapal ja Tamsalus. Kuupäevad veel täpsustuvad, et vältida üldhariduskoolide koosolekutega kokkulangevust.
Sel aastal peame valima hoolekogusse mitu uut lastevanemate esindajat, kuna mitmed õpilased on kooli lõpetanud ja seetõttu ka lapsevanemad hoolekogust lahkunud. Seda saame siis samuti teha koosolekute käigus.

Loodan väga, et alanud õppeaasta tuleb meil üheskoos pingutades vahva, täis muusikat ja kunsti, nii eraldi kui käsikäes!
Ilmar Kald