Uudised

Homseks lubab hullu ilma!!!

Kuna esmaspäevaks (12.12) lubab väga tormist ilma, siis soovitame kaugemalt tulijatel homme pigem jätta kooli tulemata, sest tormi ägenedes võib osutuda keeruliseks õhtul bussiga tagasi koju saamine. Informeerige sel juhul aegsasti ka oma erialaõpetajat.
Probleeme võib esineda ka kaugemalt tööle sõitvate õpetajate tundide toimumisega nii Tapal kui ka Tamsalus. Õpetajad annavad Stuudiumi või mõne kiirema suhtluskanali kaudu oma õpilastele või vanematele teada, kui tunnid peaksid ära jääma.
Loodame mõistvale suhtumisele!